Vergi ödemesi nasıl yapılır

Vergi ödemelerinin ödenme biçiminde 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere farklılıklar yapılmış ve vergi ödemelerinin yalnızca altta listede ekli olan devlet bankalarından yapılması güzergahında karar alınmıştır.

Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve öteki alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde,

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

• Türkiye Millet Bankası A.Ş.

• Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

• Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

• Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

• Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

• Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü taşıtıyla tahsiline devam edilecektir.

Bu bankalar dışındaki öteki bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve Elektronik Fon Transferi yoluyla ödeme yapılamayacaktır.

Covid-19 salgını sebebiyle İnteraktif vergi dairesi üzerinden kredi kartı ile kısıtlı olarak tahsil edilebilen vergi cinsleri genişletilmiştir.

Tertip Etme Evveli İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Ödenebilen Vergiler

·         Gayrimenkul / menkul anapara iradı, fiyat, öteki hasılat ve iratlardan kaynaklı kazanç vergisi,

·         Motorlu araçlar vergisi,

·         Trafik yönetimsel para cezası,

·         Karayolları Taşıma Kanunu yönetimsel para cezası,

·         Geçiş fiyatı ve yönetimsel para cezası,

·         Öteki yönetimsel para cezaları,

·         6183 rakamlı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,

·         Tapu harcı,

·         Yolcu birliktesi getirilen telefon kullanım izin harcı,

·         Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları,

·         Pasaport harcı ve değerli kağıt kıymeti,

·         Sürücü evrakı harcı ve değerli kağıt kıymeti,

·         T.C. kimlik kartı kıymeti,

·         Yurt dışına çıkış harcı,

·         Göç Yöneti ikamet harcı,

·         İkamet tezkeresi defter satış kıymeti

·         Tek giriş vize harcı,

·         Ecrimisil ödemeleri,

·         Veraset ve intikal vergisi.

Tertip Etme Sonrası İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Tahsil Edilecek Vergiler

Yeni Korona Virüs Hastalığı Kovid-19 ile gayret kapsamında gerekli vaziyet olmadıkça yurttaşlarımızın ve çalışanlarımızın kalabalık etraflarda bulunmamasını sağlayarak onları gözetmek ve salgının dağılmasını yasaklamak emeliyle Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, altta belirtilen vergi cinslerinden 50.000 TL’ye kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden uyuşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulunmuştur.

·         Senelik Kazanç Vergisi

·         Tarımsal Hasılat Kazanç Vergisi

·         Kazanç Vergisi Stopajı Muhtasar

·         Müesseseler Vergisi

·         Müesseseler Vergisi Stopajı

·         Kolay Usulde Ticari Hasılat

·         Reel Usulde Katma Değer Vergisi

·         Hasılat Temelli Katma Değer Vergisi Kdv4

·         Kazanç Geçici Vergi

·         Müessese Geçici Vergi

·         Öteki Fiyatlar

·         Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Ayrıca Türkiye Millet Bankası A.Ş.,  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait banka kartlarıyla, vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve yönetimsel para cezası vb. ödemelerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmesi olasıdır.

İnteraktif Vergi Dairesinin web versiyonu ve mobil uygulaması GİB Mobil üzerinden süratli, kolay ve tehlikesiz bir biçimde haftanın her günü kredi kartları/banka kartlarıyla ödeme yapılabilmektedir. 23:45-02.00 saatleri arası hariç

Yorum yapın