Jeolog Nedir? Ne İş Yapar?

Jeolog Nedir? Ne İş Yapar?

Jeolog, dünyayı alana getiren katı ve akışkan maddeleri ve onları şekillendiren süreçleri inceleyen bilim insanıdır. Jeologlar genellikle jeoloji eğitimi görürler. Jeoloji eğitiminin yanı gizeme fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarında da eğitim alırlar. Fakat jeologların kendilerini en çok geliştirme imkânı kazandığı alanlar saha çalışmaları ve laboratuar çalışmalarıdır. Bazı jeologlar madencilik alanında da çalışarak metal, petrol ve öteki toprak kaynaklarını araştırırlar. Ayrıca zelzele, volkanik etkinlik, tsunami, hava kasırgaları gibi natürel afetleri ve trajedileri önlemek için çalışmalar yaparlar. Jeologlar, abuhava farklılıkları mevzusundaki çalışmalara da ehemmiyetli katkılarda bulunurlar. Çalışmalarıyla cemiyeti bu vakaların yaradılışı mevzusunda bilgilendirirler.

Jeologlar Ne İş Yapar?

Çoğu birey jeologların yalnızca kayaçlarla alakalı çalışmalar yaptığını düşünmektedir. Fakat jeologlar, en ehemmiyetli ve en daha önceki bilim olan yer bilimleri alanında çalışırlar. Ayrıca kayaçların yaradılışını misalin; Büyük Kanyon’un kaya tabakaları, bu kayaçların oluşmasına neden olan etmenleri misalin; volkanik faaliyetler ve Dünya’nın şekillenmesini sağlayan natürel yaradılışları araştırmaktadır. Nehir yaradılışı gibi natürel süreçlerin kayaçları nasıl etkilediğini ve kayaçların natürel etraflardan nasıl etkilendiğini incelerler. Başka Bir Deyişle jeologların genel emeli; seyyarenin ve yerkürenin tarihini, kayaç yaradılışlarının kronolojisini, yerküreyi oluşturan malzemeleri ve bu malzemeler üzerinde yaşanan natürel süreçleri araştırmaktır.

Jeologlar aynı zamanda zelzelelerin ve volkanik patlamaların neden olduğu, toprak kayması gibi yerküredeki trajediler mevzusunda da uzmanlardır. Bu sebeple jeolojik araştırmalarda yerkürede yaşanan vakaların süreçleri ve kısa vadeli tesirleri de araştırılır. Netice olarak, kayaçların yaşını araştırarak ve elinde bulunan parçaları birleştirerek kara parçalarının yaradılışını tarihsel olarak tespit ederler.

Jeologlar Nerelerde Çalışır?

Jeologların büyük bir çoğunluğu sanayi sektöründe çalışır. Jeolojik süreçlerin araştırılması ve anlaşılması, büyük petrokimya araştırmalarının neticesinde oluşur. Ayrıca kömür, kıymetli metaller ve günlük maden madeninin çıkartılması için maden kazma çalışmaları tasarlarlar. Bu sebeple sanayi alanında jeologlara lüzum dinlenmektedir.

Bir demirci madeninde, madencilerle beraber dahi çalışabilen jeologların çalışma sahası oldukça geniştir. Kaliteli jeologların bir kısmı petrol ve gaz çıkarımı alanlarında da çalışmaktadır. Bu sebeple jeologların belli bir çalışma sahasının varlığı söz mevzusu değildir. Takribî olarak mühendislik hizmetlerinde her 6 çalışmanın biri, teknik ve danışmanlık alanında 7 çalışmanın biri ve devlet müesseselerinde 10 çalışmanın biri jeologlar tarafından yapılmaktadır. Jeologların bir bölümü de üniversitelerde öğretim görevlisi veya akademisyen ve üniversite laboratuarlarında araştırma görevlisi olarak bilimsel araştırmalar yapmaktadır.

Jeologun Sahip Olması Gereken Kaliteler

Jeologların yerküreyi oluşturan toprak, kaya, su ve öteki maddelerin özelliklerini ve tarihsel gelişimi araştırmak gibi pek çok ehemmiyetli görevleri vardır. Bir jeologun yapacağı görevler, patrona göre farklılık göstermektedir. Jeoloji alanında uzmanlık kazanarak jeolog olabilmek ve bu görevleri yerine getirebilmek için belli kaliteler aranmaktadır. Genel olarak bir jeologun sahip olması gereken kaliteler şu biçimdedir:

– Jeoloji alanında veya alakalı bir alanda lisans derecesinde diploma sahibi olmak jeolog olabilmek için koşul olan bir kalitedir.

– Madencilik, etrafsal değerlendirmeler, natürel kaynakları araştırma, arazi geliştirme ve arazi ıslahı gibi muhtelif sektörlerde deneyimli olma ve işi yapabilme marifetine sahip olunması gerekmektedir.

– Muhtelif etrafsal şartlarda, büroda ve sahada yapılması gereken işleri bitirebilme mahareti aranmaktadır.

– İstihdam şartlarına ve yapılacak projelere bağlı olarak muhtelif seyahatler yapılması gerekebilir. Bu sebeple jeolog olmak isteyen bir şahsın seyahat maniyi bulunmaması gerekmektedir.

– Çalışma sahasındaki çalışmaları yürütebilmesi için jeolojik etkenlere ve jeoloji bilimine ait bilgilere sahip olunması gerekmektedir.

– Jeolojik çalışmalarda elde edilen bilgilerin ekip içerisinde geçimli bir şekilde tahlil edilebilmesi için ekip çalışmasına yatkın olunması gerekmektedir.

– İdare ve çalışma takımıyla tesirli irtibat kurabilmek için sözlü irtibat marifetine sahip olmak aranan bir kalitedir.

– Su, toprak ve kaya gibi natürel kaynakları tahlil ederek jeolojik bilgiler elde edebilme kabiliyeti de aranmaktadır.

– Bilgileri topladıktan sonra onları tahlil ederek raporlama marifeti, bu raporların doğru noktalara değinebilmesi ve detaylı olması, jeolog olabilmek için sahip olunması gereken ehemmiyetli bir kalitedir.

Jeologun Uzmanlık Alanları

Jeologlar, farklı alanlardan birinde veya daha aşırısında çalışmalarını ve araştırmalarını yoğunlaştırabilirler. Bu alanlar şu biçimdedir:

Dendrokronoloji: Arkeolojik bir alanda ağaçların gövdelerindeki senelik sihrime halkalarına bakılarak ağaçlarının yaşının tanımlanmasını ve tarihsel araştırmalar yapılmasını sağlayan bilimsel yöntem.
Deniz Jeolojisi: Deniz tabanında yapılan çalışmalarla; kıyı kenarlarının jeokimyasal, paleontolojik ve sedimantolojik açıdan araştırmalarla araştırıldığı bilim dalı.
Ekonomik Jeoloji: Maden madeni yaradılışının ve yaradılış mekanizmalarının araştırılmasıyla uygulanan bilimsel yöntem.
Hidrojeoloji: Yerküredeki suların incelenmesi ve araştırılması yöntemiyle yürütülen jeolojinin biliminin bir dalı.
Jeoloji Mühendisliği: Yerkürenin başlangıcından bugüne kadarki yapısal başkalaşımlarını, yer yüzeyinin ve yer altının gidişatını araştıran bilim dalıdır. Üniversitelerde “jeoloji mühendisliği” olarak ayrı bir bölüm bulunmaktadır.
Jeofizik: Fizik biliminin temel prensiplerinden yararlanılarak yerkürenin araştırıldığı ve incelendiği bilim dalı.
Jeokimya: Yerkürenin kimyevi yaradılışını, minerallerin yaradılışını ve bu yaradılışların tarihsel geçmişini araştıran bilim dalı.
Jeokronoloji: Dünyanın ve yerkürenin evrimini zaman ölçümüyle ölçen bilim dalı.
Metamorfik Petroloji: Metamorfizmanın başka bir deyişle metamorfozun, mineraller ve kayaçlar üzerindeki tesirinin araştırıldığı bilim dalı.
Paleoklimatoloji: Geçmiş yarıyıllardaki ve çağlardaki abuhava vakalarını araştırarak, bu vakaların jeolojik tesirlerini inceleyen bilim dalı.
Paleontoloji: Fosillerin jeolojik kayıtlarla sınıflandırılması ve yerkürenin paleontolojik geçmişinin oluşturulması yöntemiyle uygulanan bilim dalı.
Tortulbilim: Tortul kayaçlar, katmanlar ve günümüzdeki aşınma yaradılışlarını araştıran bilim dalı.

Jeologların Abone Olduğu Topluluklar

Bir Hayli iş grubunda olduğu işinde de belli sosyal kulüpler ve topluluklar bulunmaktadır. Bunlar milletler arası alanda kurulmuş olan topluluklardır. Bu topluluklar şu biçimdedir:

Milletler Arası Jeoloji Bilimleri Birliği: Bu milletler arası topluluk, jeoloji alanında kurulmuş olan en büyük topluluktur. Topluluğa abone olanlar; eğitim, nitelik standartları ve etraf yönetimi gibi programlarla muhtelif eğitim ve seminerler tertip etmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Bilimleri Milli Komisyonu: Milletler Arası Jeoloji Bilimler Birliği’nin bir kolu olan bu topluluk, jeoloji biliminin ilgilendiği tam mevzuları yurtiçi ve yurtdışı seminerler tertip ederek tanıtmayı hedeflemektedir.

Amerikan Profesyonel Jeologlar Enstitüsü: Bu topluluk, cemiyeti jeolog işine teşvik edici çalışmalar yapmaktadır. Bir Amerikan kuruluşu olmasına karşın yurtiçi ve yurtdışında pek çok azası bulunmaktadır.

Yorum yapın