Malik Asit Nedir, Kullanım Alanları Nelerdir?

Asit Nedir?

Asit, suyla hidrojen iyonları H+ üreten hidrojen bileşenidir. Hidrojen iyonları içinde bulunduğu çözeltiyi asidik hale getirir. Asitler, mavi renkli turnusol kağıdını kırmızı renge dönüştürürler. İsyankarda, daha önceki Türkçede hamız denir. Bazı kaynaklar, isyankarda ekşit dendiğini de söyler. 

Besinlerin büyük kısmı içerisinde asit barındırır. Misalin limonda sitrik asit bulunur. Sirkede ise asetik asit vardır. Değişik asitler, limona, sirkeye, ekşi elmaya ve şerbete çok bariz ve ayırt edilebilir bir tat verirler. Asitler, suda eridikleri zaman, hidrojen iyonları üretirler. Bu madde çözeltilerinin bir hayliyi, saf katı, akışkan veya gaz olarak bulunsa da, sadece suda erdiği zaman asit gibi tepki verir. 

Asitlerin genel özellikleri şunlardır:

Çözeltiye hidrojen iyonu vazgeçerler.Bütün asitler hidrojen içerir.Tatları genellikle ekşidir.Mavi renkteki turnusol kağıdını kırmızı renge çevirirler.Asitler, metil oranjın rengini de kırmızı renge çevirirler.Bazlarla tepkimeye girince tuz ve su oluşturabilirler. Asitler, ciltte yanıcı bir his uyandırır. Asitlere fenolftalein damlatılınca renk değiştirmezler. Asitlerin pH derecesi 7’den küçüktür.Asitler suda çözününce elektrik akımını iletebilirler. Asitlerin bu genel özellikleri haricinde, spektrum gösteren başka özellikleri de vardır. Bu özel kaliteler, anyon kapsadıklarından ve ufalamamış moleküller sebebiyle alana kazanç. Bazı asitlerin molekülleri, çözeltiye değişik ölçüde özgür hidrojen vazgeçebilir. 

Malik Asit Nedir?

Malik asit, ilk olarak 1785 yılında, bilim insanı Carl Wilhelm Scheele tarafından elmadan izole edilerek elde edilmiştir. 1787 yılında ise, kimyacı Antoine Lavoisier, bu isyankarda Latince’de elma anlamına geldiği için “malik asit” ismini vermiştir. Maleik asitle karıştırılmamalıdır.

Malik asit bir çeşit meyve asididir. Bir Hayli meyvede ve sebzede natürel olarak bulunur. Organik bir bileşiktir. Malik asidin suratlarca verimi vardır. Malik asit, özellikle ekşimsi meyvelerde ve en çok elmada bulunur. Elma dışında, kayısı, muz, kiraz, üzüm, portakal kabuğu, brokoli, armut, erik, havuç, patates, taze fasulye gibi sebze ve meyvelerde de malik asit bulunur. 

Malik asit, ticari anlamda maleik asit ve fumatik asitlerin katalizör varlığında hidrate edilmesiyle birleşimlenir. Bu ehemmiyetli asit, her canlının metabolizmasında yer bulur. 

Malik asit, yaşamdaki canlı hücrelerin mitokondrilerinde bulunan enerji döngüsü olan Krebs döngüsünün önemli bir basamağıdır. Sahip olduğu özelsıhhate de çok yararlıdır. 

Malik Asitin Özellikleri Şöyle Sıralanabilir:

Güzel ve kalıcı bir aroması vardır.
Ekşimsidir.
Yüksek çözünürlük seviyesi vardır.
Erime noktası düşüktür.
Düşük higroskopik özellik gösterir.
Metal iyonları ile şelat maharetine sahiptir.
Harmanlanabilir durumdadır.

Malik Asidin Kullanım Alanları

Malik asit ve tuzları sodyum, potasyum, kalsiyum genel emelli asit tertip edicilerdir. Düzgün ve mayhoş bir lezzete sahiptirler. Sitrik asitten daha güçlü bir asidik tatları vardır. Sitrik isyankarda göre yüzde 20 daha az malik asit kullanılarak aynı asidik seviyeye erişmek söz mevzusudur. 

Bazı besinlerde sitrik isyankarda eş  bir tat vazgeçerler. Bazı besinlerde ise lezzeti daha aşikar hale getirerek natürel lezzet algısı ve tesiri yaratırlar. Bu özellikleri sebebiyle, malik asitler, pek çok sanayi dalında değişik emellerle yoğun şekilde kullanılır. Malik asidin kullanım alanları alttaki biçimde sıralanabilir:

Malik asit, E296 koduna belirlenir. Dünyadaki malik asit yapımının yüzde 70’i yoğurtta katkı maddesi olarak, meşrubatlarda ise gözetici olarak kullanılır.Malik asidin en yaygın kullanım alanı içinde meyve lezzeti olan yiyeceklerdir. Bunların başlıcaları, karbonatlı ve meyve lezzetli meşrubat ve şuruplardır.Malik asit, elma, üzüm ve öbür meyve sularında da meyve suyunun rengini stabilize etmek için kullanılır. Malik asitin meşrubatlardaki kullanımının bir öbür sebebi, kolay çözünmesi, damakta uzun süreli ve kalıcı tesirde bir tat vazgeçmesi, değişik aromalarla geçimli olmasıdır. Malik asidin meyve suyu konsantresine katılması, meşrubatın natürel lezzetini de artırır. Ayrıca, askorbik asitle sinerjistik tesir oluşturur. Böylece, bakır ve demirle istikrarlı kompleks sağlayarak oksidasyonu da önler. Malik asit kabartıcı mahsullerde de kullanılır. Başlıca sebebi yeniden kolay çözünmesidir. Bu mahsullerde, raf ömrünü artırma ve kalıcı tat verme kaliteleri nedeniyle seçim edilir. İçkisiz meşrubatların içeriğine de malik asit ilave edilir. Sert şeker üretiminde, çiklet imalinde, reçel, jöle imalinde ve jelatinli tatlılarda da malik asit kullanılır. Malik asidin şekerin yapısındaki öbür bileşenlerle kolay etkileşim sağlaması, parlaklık ve duruluğu artırıcı tesir göstermesi öncelikli seçim sebepleridir.Malik asit, konserve mahsullerde ise pH hakimiyetini sağladığı için kullanılır. Konserve mahsullerde malik asidin kullanılmasının bir öbür sebebi de esmerleşmesi geciktirmesidir. Domates konservelerinde asitlendirici olarak kullanılır.Ekşi hamur imalinde de malik asitten yararlanılır. Malik asit perhiz mahsullerin tatlandırıcı tesirini artırır. Aynı zamanda, damakta kalan tatlı tadın da önüne geçer. Bira ve süt mahsullerinin üzerindeki tortu yaradılışını eksilttiği için de malik asit seçim edilir.Metal yüzeylerin pakliğinde malik asit tehlikesiz ve meselesiz biçimde uygulanabilir. Bu sebeple, arınıcı mahsullerin içeriğinde de malik asit kullanılır.Malik asit, ilaç, boya ve metal sanayinde de yoğun biçimde kullanılır.

Malik Asidin Faydaları

Hücre metabolizmasında önemli bir rol oynayarak bedenin ATP üretmesine takviye eder. Bu sayede bedenin enerji imaline büyük katkı sağlamışr olur.Malik asit adalelerin yorulmasını maniler. Fibromiyalji sınan adale, tendon ve bağlardaki şiddetli sızılara enerki kaybı da eşlik eder. Adaleler hızlıc ayorulur ve adale dokuları daha güç çalışır. Malik asit, bu bitkinliği tersine çevirip kronik bitkinlikle ilişkili semptomları ortadan kaldırır. Adalelerin performansını artırır.  Malik asit, Bedende biriken bazı metallerin oluşturduğu toksik tesirini eksiltir. Bu sayede, karaciğer ve beyinde oluşacak hastalıkların da önüne geçer. Şelat yapıcı olması sayesinde, metalik zehirli maddeleri inaktif eder. Malik asit, ağız sıhhatini gözetmeye de takviyeci olur. Ağızda mikropları yakalayan bir antiseptik gibi davranarak enfeksiyon tehlikesini ciddi şekilde düşürür. Bu sayede ağızda ve çevresinde gezen bakterilerin rakamını eksiltir. Aynı zamanda tükürük yapımını da artırır. Malik asit, pek çok diş macunu ve gargaranın da en meşhur maddesidir.Malik asit, cildin sıkı ve pürüssüz görünmesine takviyeci olur. Ciltteki buruşuklukları ve ince çizgileri soldurarak ihtiyarlama bulgularını en aza indirir. Sanki natürel bir peeling görevi görür. Fakat, malik asitin ürtiker, şişme, döküntü gibi yan tesirleri de olabilir. Bu sebeple, az ölçüde ve bir hekim himayesinde alınmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.Sinir, adale ve kalbin düzgün çalışmasına takviye eder.Büyükbaş hayvanlar malik asit harcarsa, işkembelerindeki asit oranı dengelenir ve yem tüketimleri çoğalır.

Yorum yapın