İşletmelerin gider gösterebileceği harcama kalemleri

Devletin fertsel genç teşebbüsçülüğe müteveccih çok rakamda teşvik yayınlaması, Ulus arasında kişi işletmeyi olarak öğrenilen kazanç vergisi doğrultusundan ticari hasılat temelli mükellefiyeti kullananların sayısını çoğaldırdı. Kazanç vergisinde, matrahın, başka bir deyişle üzerinden vergi hesaplanacak meblağın tespiti, kazançtan, indirilebilecek giderler düşüldükten sonra kalan safi meblağ üzerinden tanımlanır.

Kazanç Vergisi Yasayı 40. Madde indirilecek giderler sayılmıştır, Anlaşılabilmesi açısından misallerle gidelim. Sayılanların giderlerin firmanızın faaliyeti ile alakalı olması, cirosu ile orantı sağlaması ve dokümanlandırılması gerektiğini unutmayınız.

Yemek, yiyecek ve büro gereksinimleri tüketmeleri: Kendinizin ve personellerinizin yemek tüketmeleri 2020 Senesinde personel için günlük 24,84 TL Katma Değer Vergisi dahil hudut bulunmaktadır., Büronuza gelecek bireylere sunulacak ikramlıklar, Çay, Kahve, Şeker, Mecmualar, Gazeteler. İşyeriniz için kullanılacak paklik malzemeleri. Personellere Ödenen Ücretler, Sigorta primleri: Personellerine ödediğiniz fiyatları ve Sosyal sigorta patron hisseleri. Temsil ve ağırlama giderleri: Alıcılarınızla yapılacak iş görüşmeleri için verilecek yemekler, kiralanacak buluşma salonları vb. giderler İrtibat giderleri: İş için kullandığınız cep telefonu, sanal bürolara bağlı sekreterlik fiyatları, kendi konutlarını adres gösterenler için iş için kullanılan telefon ve internet faturaları Seyahat giderleri: Faaliyet ile alakalı olmak şartı ile, erişim, konaklama, araç kiralama gibi tüketmeler. Vasıta Giderleri: Firma faaline kayıt olması şartı ile araçlara ait mazot, bakım onarım, sigorta gibi giderler veya kiralanan vasıtayla aylık kirası 5.500 TL’yi aşmamak şartı ile alakalı giderlerin %70’ i Elektrik, Su, Isınma giderleri: Firmanıza ait elektrik, su, doğalgaz gibi giderleri vergiden indirmeniz muhtemeldir. Evini aynı zamanda ikamet adresi olarak kullananlar bu tüketmelerin işle alakalı olan kısmını indirebilir. Tespitinin olası olmadığı hallerde yarısının gider olarak kullanılması doğru olacaktır. Amortisman giderleri: İşletme faaline kayıtlı demirbaşların 2020 seneyi için 1.400 TL’yi aşan sabit değerler Vergi Usul Yasasına uygun hesaplanmış meblağları vergiden indirilebilir. Yazılım, muhasebe, müşavirlik giderleri: Kullandığınız yazılımlar, Muhasebe programları, E-Fatura kontörleri ve Mali Müşavirinizin sizin için keseceği faturaları vergiden indirmeniz muhtemeldir. Genel giderler: Sayılanlar dışında kalan kargo, kırtasiye, matbaa giderleri, Mevzuata uygun reklam tüketmeleri, Aylık ödenen damga vergileri, Belediye vergileri ve değişik resmi harçlar, işle alakalı olmak şartı ile kontratlara istinaden ödenen tazminatlar, Yoksullara takviye emeli ile yiyecek bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek, vakıflara Maliye bakanlığınca tanımlanan usul ve temeller çerçevesinde yapılan affedilen, yiyecek, paklik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet değerleri.

Yorum yapın