İmza Beyannamesi / Sirküsü nedir? Nasıl ve nereden alınır?

İMZA BEYANI VE İMZA SİRKÜSÜ NEDİR ?

Ticari yaşamın akışı içerisinde, iş insanları ve bağlantı kurdukları etrafta en çok karıştırılan terimlerin başında imza beyanı ve imza sirküsü kazanç.

İmza beyanı, bir firmaya sahip olup olunmamasına bakılmaksızın hakikat bireylerin, kimlik bilgileri karşılığında noter huzurunda alınmış imza misallerini içeren belgedir. Kişi şirketleri de ticari harekâtları için imza beyanı kullanır.

İmza tebliği almak için rastgele bir notere kimliğiniz ile gidip, imza beyanı çıkarmak istiyorum biçiminde arzda bulunmanız yeterlidir.

İmza Sirküsü, tüzel bireylerin yetkilileri için noter tarafından, ticaret sicil tasdiknamesi ve/veya firmanın ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış ana kontratı yer alan bilgilerin hakimiyeti sağlanarak hazırlanmış, legal güvence sağlayan ve dolandırıcılığın önüne geçen resmi bir belgedir. Bu belge ile imza yetkisi olan şahıslar güvence altına alınmış olur.

İmza sirküsü almak için firma yetkilisi, ticaret sicilinden almış olduğu ticaret sicil tasdiknamesi, onaylı ana kontrat ile ya da patentin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ile beraber notere bizzat müracaat eterek harekâtını hakikatleştirebilir

EHEMMİYETLİ UYARI

İmza sirkülerinin geçerliliği, Firma yetkilisinin misyonu sona erene kadardır. Süresi sona eren yetkili veya zamansız ceddilmiş olan yetkililerin, ticaret sicil harekâtları ile misyonundan alınması imza sirküsünün geçerliliğini yitirmesine neden olur.

Ticaret sicil bilgileri her zaman üçüncü bireylerin kullanımına sarihtir. İmza sirküsü karşılığında operasyon yapan bireylerin, yetkilerinin devam edip etmediğini kesinlikle hakimiyet etmeleri gerekir. 

Yorum yapın