Anonim Firmalarda Ulusa Talep

Anonim Firmalarda Ulusa Talep

Anonim işletmeleri kendi çıkarları güzergahında firma içi paylarını muhakkak yarıyıllarda satışa sunabilir. Bu satış harekâtının emeli birden fazla olabilirken genel olarak banka vb. yerlerden borç almadan anapara genişletmek, finansal olarak borç altında olan firmanın borcunu ödeyebilmek, gelişmekte olan bir işletmede yatırım sal fon sağlamak gibi birden fazla neden olabilir. Anonim işletmeleri reelleştirecekleri pay satış taleplerini belirttikten sonra yatırımcılar tarafından şayet pozitif değerlendirilirse satış harekâtı sarih bir biçimde asıllaşacaktır. Ulusa talep usulleri iki şekilde hakikatleştirilebilir.

Birinci Ulusa Talep

Ulusa talep harekâtı hakikatleştiren anonim firmalar ilk kez pay hisselerini sarihe sunduğu harekâtlara birinci ulusa talep operasyonları denir. Bu operasyonlar yukarıyada belirtmiş olduğumuz rastgele bir sebepten dolayı yapılabilecekken hukuka uygun biçimde asıllaştırılmak zorundadır. İstanbul firma avukatı ile firmaların satış ve öbür mesullükleri mevzusunda uzman olan bir avukat ile ulusa talep operasyonlarınızı doğru ve sorumsuz biçimde hakikatleştirebilir takibini hukuksal yollar ile yapabilirsiniz.

İkinci Ulusa Talep

Ulusa talep ettiğiniz payınızın borsa yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar tarafından az görülmesi arz düşüklüğü vb. mevzular ile alakalı hakikatleşemeyen ulusa talep harekâtlarında zorunlu tertip etmeler tekerrür yapılarak ikinci kere ulusa talep operasyonlarına ikinci ulusa talep denir. Bu talep harekâtlarında ilk asıllaştırmış olduğunuz ulusa talep arzlarınız istek arz güzergahında tertip edilmiş olması oldukça ehemmiyetlidir.

Ulusa Talep Koşulları Ve İzlenecek Yollar

Ulusa talep harekâtını yapmak istediğiniz firmanın öncelikle Anapara Piyasası HeyetiSermaye Piyasası Kurulu ile uyuşma yapmak zorundadır. Yapılan bu uyuşma neticeyi Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu uzmanları tarafından firmanın talep edeceği paylar değerlendirilir ve bu değerlendirmeler neticeyi şayet uzmanlar tarafından uygun görülürse ulusa talep operasyonları başlamış olacaktır. Evrakların hazırlanışı ve öbür operasyonlar için öncelikle bir arabulucu müessese ile uyuşma yapmanız gerekecektir. Arabulucu müessese Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ön hazırlık ve öbür operasyonlarınız reelleştirdikten sonra müracaatta bulunacaktır. İstanbul borsa operasyonlarına hazırlık düzeylerini bitirmesi için avukatlık hizmeti veren bir hukuk ofisi aracılığı ile kontratlarınızı bitirebilirsiniz.

Av. Halil BAKIRCI

Yorum yapın