Ulu Hakan Abdülhamit Han ve Önemli Olaylar

Ulu Hakan Abdülhamit Han ve Önemli Olaylar

22 Eylül 1842 senesinde dünyaya geldi.

1.Meşrutiyet’in Duyuru Edilmesi

1876 senesinde tahta çıktı ve yeniden aynı sene Kanun-i Esasi’yi duyuru etti. Kanun-i Esasi şehirk Cinsk tüzüğüdür. Bu 11 maddeden oluşan tüzükte meşrutiyete geçildiği duyuru edildi. Ardından halkın temsil edileceği Ayan ve Mebusan Meclisi açıldı.

1.Meşrutiyet’in Sona Ermesi

1877 senesinde Osmanlı-Rus savaşı değişik ismiyle 93 Harbi patlak verdi. Savaşın sonunda Rusya küyendi ve savaşın sonunda ağır maddeler kapsayan AyastefanosYeşilköy Antlaşması imza atıldı. Ancak Rusya’nın kuvvetlenmesinden korkan Avrupa devletleri Berlin’de yeni bir antlaşma yapmak istediler. Bu surattan Yeşilköy Antlaşması yerine Berlin Antlaşması uygulandı ve Yeşilköy Antlaşması Osmanlı tarihinde imza atılan ancak uygulanmayan şehirk antlaşma oldu.  Berlin Antlaşması Yeşilköy Antlaşması’na göre daha hafifti. 2.Abdülhamit, Osmanlı-Rus savaşı sebebiyle meclisi kapattı. 30 sene süresince de açmadı.

2.Meşrutiyet’in Duyuru Edilmesi

İttihat ve Terakki Partisi’nin çıkardığı başkaldırılar sebebiyle 24 Temmuz 1908’te yine 2.Meşrutiyet duyuru edildi. Ancak sanılanın aksine meşrutiyet Osmanlı’yı daha da kötü hale getirdi. Bulgaristan’ın bağımsızlığını duyuru etmesi,Girit’in Yunanistan’a bağlanması, Bosna-Hersek’in  Avusturya’nın dominantlığı altına girmesi buna örnektir.

31 Mart Olayı

Rumi takvime göre 31 Mart 1325, miladi takvime göre 13 Nisan 1909’da alana gelen bu başkaldırı 2.meşrutiyetin getirdiği kötü neticeler suratından meşrutiyeti istemeyen halk tarafından çıkarıldı. Başkaldırıyı kurmay başkanlığını Atatürk’ün yaptığı Hareket Ordusu bastırdı. Bu hadiseden sonra 2. Abdülhamid din kitaplarını yakması, bu ayaklanmayı çıkarması gibi gerçek değil iddialar sebebiyle tahttan indirildi, Selanik’te Alatini Köşkü’nde bir vakit kaldıktan sonra İstanbul’daki Beylerbeyi Sarayı’na getirildi. Abdülhamit’ten sonra tahta geçen padişah 5.Mehmed Reşat’tır.

Abdülhamit ve Sonrası

İttihat ve Terakki partisi yönetimi ele geçirdi. Trablusgarp, Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı gibi Osmanlı’yı uçuruma sürükleyen savaşlar oldu ve Osmanlı Devleti 1.Dünya Savaşı’nın ardından bölündü.

Ünlü Sözleri

Tarih değil, yanılgılar tekerrür eder.Cevizin ksaçmasını kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.Kırk sene şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirine düştü, şimdi ben tahtta değilim.1.Dünya Savaşı sırasındaBen bir karış bile olsa vatan toprağını satmam, çünkü bu vatan bana değil ulusuma aittir. Halkım da bu toprakları ancak aldığı maliyete verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Filistin’i satması karşılığında dış borçların ödenmesini teklif eden yahudilerin lideri Thedor Herzl’e verdiği yanıt

Onun için Söylenen Sözler

Abdülhamit’i anlamak her şeyi anlamak olacaktır.  -Necip Fazıl KısakürekÇok hassasiyetli, azametli idi. Hiç kuşkusuz bizzat acımalı idi.  -Fethi OkyarDünyanın son hükümdarı, son evrensel imparatoru 2. Abdülhamit Han’dır.  -İlber OrtaylıOnlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak, halbuki biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa, hakikat susmayacak.  -Sezai Karakoç

Yorum yapın