Sıfır Araç Satarken Piyasayı Yükselten Bayilere İkinci El Satış Yapması Yasaklanacak: İşte Yeni Tertip Etmenin Ayrıntıları

Türkiye’de uzun bir vakittir bazı arabaların ikinci el piyasasındaki maliyetleri, sıfır maliyetlerinden daha yüksek. Hatta bu vaziyet bir ya da birkaç sene daha önceki ikinci el araçlar için geçerli. İşte piyasanın altını üstüne getiren bu gidişata karşı yeni bir tertip etme yapıldı.

İkinci el araç satışı idaremeliğine bir müdahale geliyor, bu müdahale ile birlikte bayilerin sıfır araç satışına da tesir eden hususlar bulunuyor.

Sıfır otomobilin satışını güçleştiren bayilerin 2. el araç satış yetkisi elinden alınacak:

İkinci el araç satış idaremeliğinde bulunan 9. maddenin a, b, c ve ç olmak üzere dört bendi bulunuyordu. Yukarıyada özetini geçtiğimiz bu vaziyet, 9. maddeye d bendi olarak ilave edilecek. Gelin 9. maddenin kendisine ve beşinci bende bir göz atalım:

Madde 9 – Yetki belgesi

6’ncı maddede belirtilen koşullardan rastgele biltihabı kaybeden firmanın bu gidişatın gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Balaka Sistemi üzerinden yapacağı başvuru üzerine, 6’ncı maddede belirtilen koşullardan rastgele bcerahate sahip olunmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde, 8’inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen müddet içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması sebebiyle Balaka Sistemi üzerinden veya yazılı olarak Bakanlıkça yapılan ihtara karşın on gün içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması halinde,

ç Bu İdaremelik kararlarına ters hareket eden şirkete Balaka Sistemi üzerinden veya yazılı olarak Bakanlıkça yapılan ihtara karşın;

Verilen müddet içinde tersliğin ortadan kaldırılmaması halinde, Aynı takvim seneyi içinde tersliğin yinelenmesi halinde iptal edilir, Yetki belgesi iptal edilen şirkete bu vaziyet gerekçesiyle birlikte Balaka Sistemi üzerinden bildirilir. Bcerahatçi fıkranın ç bendi gereğince yetki belgesi iptal edilen şirkete ve firma sahibinin değişik firmaları ile temsilcisi olduğu şirketlere, iptal tarihinden itibaren bir sene müddetle yetki belgesi verilmez.

Yeni ilave edilen d bendi ise şöyle:

İlk patent motorlu kara vasıtayı ticareti faaliyetinde de bulunan firmanın bu faaliyeti yürütürken satıştan kaçınması, aracın üretici veya distribütör tarafından öneri edilen satış maliyetinin üzerinde maliyet arz etmesi, harcayıcıyı aksesuar almaya veya değiş tokuş yapmaya zorlaması ya da değiş tokuş maliyetini piyasa maliyetinin ehemmiyetli ölçüde altında belirlemesi gibi ilk patent motorlu kara aracına erişilmesini güçleştirici faaliyette bulunması halinde 2.el satış yetki belgesi geçici olarak iptal edilebilecek.

Başka Bir Deyişle kısacası işi şike hurdaya döken otomotiv bayilerine, bayilerde satış yapmaktan vazgeçen büyük markaların ardından ikinci bir darbe de idaremelik değiştirilmesi olarak geldi. Artık ikinci el taşıta, sırf sıfır versiyonu piyasada yok diye yüksek maliyet çekilemeyecek.

Anneleri Mutlu Edecek Teknolojik Hediye Önerileri

Yorum yapın